1.2 พฤติกรรมการเรียนรู้

posted on 08 Sep 2009 20:42 by biologym5

เป็นพฤติกรรมของสัตว์ที่อาศัยประสบการณ์ หรือการเรียนรู้ส่วนใหญ่พบในสัตว์ชั้นสูงที่มีระบบประสาทเจริญดี สัตว์ที่มีวิวัฒนาการของระบบประสาทสูงสามารถมีพฤติกรรมแบบต่าง ๆ ดังนี้

1.แฮบบิชูเอชัน

2.การฝังใจ

3.การมีเงื่อนไข

4.การลองผิดลองถูก

5.การใช้เหตุผล

 

edit @ 8 Sep 2009 20:49:04 by BIOLOGYm.5

edit @ 10 Sep 2009 20:02:35 by BIOLOGYm.5